Home World Eur Top 10 thành phố đẹp nhất Châu Âu

Top 10 thành phố đẹp nhất Châu Âu

Châu Âu không thiếu những cảnh đẹp tự nhiên , nhưng chúng ta sẽ thừa nhận rằng đó là những thành phố khiến chúng ta quay trở lại lục địa này nhiều lần. Những trung tâm châu Âu này – tất cả đều có dân số 100.000 người trở lên – có đủ văn hóa, ẩm thực, kiến ​​trúc, đường phố lát đá cuội và quang cảnh núi non cho một hành trình nhiều lần. Cảnh báo: Họ thậm chí có thể khiến bạn muốn xem xét việc di chuyển lâu dài qua Đại Tây Dương. Từ Athens đến York, đây là 20 thành phố đẹp nhất ở Châu Âu.